Lasten oivalluksesta liikkeelle!

Uuden opetussuunnitelman mukaisesti esiopetuksessa tartutaan lasten mielenkiinnon kohteisiin ja opetuksen yleiset sisällölliset tavoitteet  nivotaan niihin. Tässä oivallinen esimerkki tästä.

Kertoja:
Jarno Tossavainen, Oivalluksia eskarista! -hanke

Mainokset

Meriseikkailu! Toiminnallista esi- ja alkuopetusta liikuntaa soveltaen

meriseikkailu3Lasten peleistä ja muista eri medioista saamat vaikutteet innostivat kehittämään yhteistoiminnallista leikkiä ”Pirates of Caribean” hengessä. Ajatuksena oli lisätä ryhmän yhteenkuuluvuutta erilaisten yhteistoiminnallisten leikkien avulla. Usein ryhmän ujoimmat ja hiljaisimmat lapset jäivät helposti äänekkäämpien lasten varjoon. Tämä ajatus johti leikkiin, joka ei anna mahdollisuuksia tällaisille tilanteille. Lisäksi halusimme, että ryhmäresursseista huolimatta voitaisiin isossa ryhmässä harjoittaa pienryhmätoimintaa, joka olisi toteutuessaan pedagogisesti laadukasta ja monipuolista esi- ja alkuopetustoimintaa.

Meriseikkailu pähkinänkuoressa:

Lapsista muodostetaan n. 4-5 hengen ryhmiä, joiden tehtävänä on edetä ennalta sovitusta kotisatamasta, kahden jumppa-alustan avulla liikkuen, saliin levitetyille numeroiduille pisteille (n. 10 kpl). Numeroidut pisteet ovat esimerkiksi kertakäyttölautasten taakse piiloon kiinnitettyjä numeroita tai lukumääriä. Joukkue etenee alustoja apunaan käyttäen vastaavalle numeroidulle tehtäväpisteelle koskematta lattiaan ja suorittaa tehtävän, minkä jälkeen se saa ottaa yhden aarteen mukaansa. Sen jälkeen ryhmä vie aarteen kotisatamaan ja siirtyy edelleen seuraavaan pisteeseen.

Joukossa on myös merirosvokortteja, joiden kohdalla joukkue joutuu suorittamaan jonkin liikunnallisen merirosvotehtävän. Tehtävät voidaan suorittaa joko oman laivan tuntumassa tai jossakin tietyssä paikassa, esimerkiksi 1) laivan valtaus eli flengaaminen köysillä, 2) tykinkuulat eli seinässä olevien kuvioiden pommittaminen palloilla sekä 3) lankulla kävely eli tasapainoilu penkeillä. Lisää tehtäviä voi keksiä mielin määrin.

Jos joku miehistön jäsenistä koskee lattiaan eli putoaa mereen, joutuu hän jäämään paikalleen. Muu miehistö puolestaan joutuu käymään laivallaan kotisatamassa ottamassa vauhtia ja poimii sen jälkeen pudonneen merirosvon kyytiin.

meriseikkailu2

Mediapelien tapaan leikki lähtee yksinkertaisemmasta alkutasosta ja etenee asteittain vaikeampaan sen mukaan, miten lapset selvittävät tason eli oppivat tason vaatimat säännöt, tiedot ja taidot. Esimerkiksi ensimmäisessä vaiheessa ryhmät saavat kaksi patjaa, jolloin heidän tehtävänään on keksiä, miten edetään patjojen päällä pysyen ja ilman että lapset koskevat lattiaan. Seuraavassa vaiheessa ryhmät keräävät lattialle levitettyjä aarteita, kuten palloja, hernepusseja tms. Vähitellen muilla tasoilla kerättävät elementit korvautuvat pedagogisemmilla elementeillä.

Hyötyjä on monenlaisia. Lapset oppivat auttamaan toisiaan ja toimimaan yhdessä, koska hitaimman ehdolla mennään. Ongelmanratkaisutaidot kehittyvät, kun lapset saavat ratkaista haastavia tehtäviä. Lisäksi kun lapset harjaantuvat toimintatapaan, niin omaehtoisuus lisääntyy. Tämä puolestaan johtaa aikuisen kannalta siihen, että pedagoginen havainnointi helpottuu. Kaiken kaikkiaan toiminta pysyy monipuolisena ja muunneltavana. Ja mikä tärkeintä, leikki on toiminnallista ja hauskaa!

Leikki on kehittynyt ja muuttanut muotoaan useamman vuoden käytännön esiopetustyössämme  päiväkoti Ylä-Malmilla Helsingissä.

Kirjoittajat:
Marjo Jauho & Markus Vuorikoski, pk Ylä-Malmi, Helsinki

Kaksi Torvea! Kohti mediakasvatuksellista musiikkihetkeä

Kaikki lähti liikkeelle kun mietimme kollegani Timo Nuutisen kanssa luontevaa tapaa nivoa mediakasvatuksellisia sisältöjä osaksi arkista, perinteistä musiikki- ja ilmaisukasvatusta. Tavoitteenamme oli yhdessä lasten kanssa kuvata suoraa musiikkiohjelmaa mahdollisimman vähällä vaivalla, ilman kuvatun materiaalin jälkityöstöä. Ideasta muotoutui fiktiivinen Kaksi Torvea! -musiikkiohjelma, jonka toteutukseen talon kaikki ryhmät omalla panoksellaan osallistuivat.

Päiväkodissamme oli pitkät perinteet koko talon yhteisillä, säännöllisillä musiikkihetkillä. Niiden järjestämiseen löytyi rakennuksesta oivallinen sali, johon kaikki neljä lapsiryhmäämme mahtuivat sopuisan väljästi yhdessä laulamaan ja leikkimään. Ryhmät vuorottelivat lauluhetkien suunnittelu- ja vetovastuun kanssa. Näiden musiikillisten tuokioiden ohjelma vuodettiin hyvissä ajoin ryhmille, jotta osallistujille tarjoutui mahdollisuus asianmukaisesti valmistautua tilaisuuksiin. Näiden yhteisöllisyyttä lisäävien laulajaisten sisältö liittyi usein päiväkodin yhteiseen teemaan, vuotuisiin juhliin tai muuhun ajankohtaiseen juttuun.

Kaksi Torvea -ideassa valjastimme uuteen käyttöön talomme vanhan television, johon kytkimme kiinni ryhmämme digikameran. Tämän aparaattiduon sijoitimme salimme nurkkaan, jolloin kaikki tilaisuuteen osallistuneet näkivät digikameran kuvaa suorana televisioruudun kautta. Eli “lavan” tapahtumia pystyi seuraamaan sekä televisiosta että livenä lavalla samaan aikaan. Ilman televisiovastaanotinta suoran lähetyksen voisi toteuttaa esimerkiksi videotykillä, johon voi usein samalla tavalla kytkeä digikameran tai videokameran suoraan kiinni.

Minä ja kollegani toimimme tilaisuuden juontajina ja lapset toimivat esiintyjinä, haastateltavina sekä laulavana ja leikkivänä yleisönä. Ohjelmasta päästiin nauttimaan siis suoraan ruudulta ja samalla konkretisoitui oivallisesti televisio-ohjelman tekeminen. Tallensimme myös digitaalisella sanelimella musiikkiohjelmassa lauletut kappaleet, jotka olivat näin myöhemmin helposti jaettavissa perheille kuunneltaviksi ja mahdollisesti mukana laulettaviksi ja leikittäviksi. Musiikin tallentamiseen olisi voinut käyttää myös tablettia, kännykkää tai muuta soveltuvaa digivälinettä.

Kaksi Torvea

Toki musiikkihetken kuvallinen tallentaminen ja siitä jälkikäteen nauttiminenkin tarjoaa elämyksellisiä hetkiä, kokemuksen sisällön tuottamisesta, esiintymisestä ja kuvaamisesta. Tällöin voi halutessaan ohjelman vielä kuorruttaa alku- ja lopputeksteillä ja muilla asiaankuuluvilla yksityiskohdilla, jotta lopputulos vastaisi ulkoasultaan mahdollisimman tarkasti oikeaa televisio-ohjelmaa.

Musiikki, laululeikit, tanssi tarjoavat moninaisia kiehtovia mahdollisuuksia ja tilaisuuksia nivoa luontevasti tieto- ja viestintätekniikka pedagogiseen käyttöön. Kannattaa lähteä liikkeelle lasten kanssa yhdessä tehden ja kokeillen, kun toimintamalli on tullut tutuksi, voi kasvattaja itse siirtyä sivummalle ja antaa lapsille mahdollisuuden ottaa enemmän esimerkiksi juonto-, haastattelu- ja kuvausvastuuta. Ohjelmaa tehdessä saa samalla dokumentoitua lasten mielipiteitä, esityksiä, leikkiä ja laulua, joita voi sovitusti, näppärästi näyttää ja jakaa esimerkiksi vanhemmille. Kaksi Torvea -musiikkihetket tarjosivat luontevan tavan mediakasvatuksen nivomiseen osaksi varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta.

Kirjoittaja:
Jerkka Laakkonen, Oivalluksia eskarista! -hanke

Ongelmanratkaisua mehiläisen kanssa

Kollegani Helsingin eurooppalaisessa koulussa tilasi joitakin vuosia sitten Bee-Botin ja esitteli sitä minulle innoissaan. Pakko myöntää, että olin epäluuloinen. Yksinkertainen lelu, jossa on vielä aika korviin sattuvat äänet, mitä sillä tekisi ja etenkin miksi?

Riski oli iso, että laite jää kaappiin pölyttymään, mutta päätin kuitenkin kokeilla pientä mehiläistä lasten kanssa. Lapset innostuivat heti, painelivat nappeja ja seurasivat jännityksellä mihin mehiläinen päätyy. Hankalammaksi puuha tietenkin muuttui, kun mehiläinen piti ohjata johonkin tiettyyn paikkaan. Tässä vaiheessa huomasin, että osalle lapsista mehiläisen ohjaaminen oli liian abstraktia, tarvittiin vielä enemmän konkretiaa. Ja tätä tarjosi kaverirobotinohjaus! Teimme lattiaan ruudukon lattiamuodoista ja lapset ohjasivat ensin minua ja sitten toisiaan ruudukolla, ensin kosketusohjeilla ja sitten sanallisilla.

Tämän jälkeen Bee-Botin ohjaaminen sujui hienosti. Ja minä oivalsin miksi Bee-Bot sopii hyvin varhaiskasvatukseen: leikillinen ohjelmointi, johon Bee-Bot on suunniteltu, on ennen kaikkea ongelmanratkaisua ja ajattelutaitoja. Kaverirobotinohjauksella voi toki harjoittaa näitä aivan samoja taitoja ja meillä leikki pysyikin lasten suosikkina pitkään.

Bee-Botille löytyi monenlaisia käyttömahdollisuuksia, joista esimerkkinä yhteinen tarinankerronta. Valitsimme yhdessä tutun tarinan, jonka luin lapsille ja he kuvittivat sen piirtämällä. Kuvat laitoimme sekalaisessa järjestyksessä alustaan. Lapset ohjasivat Bee-Bottia alustalla tarinanmukaisessa järjestyksessä ja kertoivat samalla tarinan uudelleen.

beebotKirjoittaja:
Heli Hemilä, Oivalluksia eskarista! -hanke