Digivälineet käyttöön

Esiopetuksen uudessa opetussuunnitelmassa yhtenä laaja-alaisen osaamisen alueena nostetaan esiin tieto- ja viestintätekninen osaaminen. Lasten TVT-osaamisen edistäminen onkin opetussuunnitelman mukaan yksi esiopetuksen tehtävistä. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että lasten kanssa tutustutaan osana esiopetusta erilaisiin tieto- ja viestintäteknologisiin välineisiin, palveluihin ja peleihin, tutkitaan, kokeillaan ja ollaan itse tuottajia sekä opetellaan yhdessä turvallisia ja ergonomisia teknologian käyttötaitoja. Tutustuminen arjessa esiintyvään teknologiaan on myös osa oppimiskokonaisuutta Tutkin ja toimin ympäristössäni.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen olemassa oleva toiminta- ja oppimisympäristö tarjoaa usein jo monia mahdollisuuksia tutustua lasten kanssa teknologiaan sekä hyödyntää digilaitteita tutkimisen, oman tuottamisen ja tekemisen sekä oppimisen välineinä. Oivalluksia eskarista! -hankkeessa olemme käyneet ohjauskäynneillä kymmenissä päiväkodeissa ja löytäneet esiopetustiimien kanssa lukuisia käyttökelpoisia digivälineitä ja niiden hyödyntämistapoja – vaikka aluksi on voinut tuntua siltä, ettei laitteita ole, kun sitä paljon puhuttua tablettia ei talosta vielä löydy.

Digivälineet tarjoavat monipuolisia mahdollisuuksia lasten omaan tuottamiseen, leikkiin, liikkumiseen ja tutkimiseen sekä lasten kokemusmaailman ja kiinnostuksen kohteiden esille tuomiseen. Arjen dokumentointi kuvaamalla on monille kasvattajille tuttua, mutta kameran antaminen lasten käyttöön avaa uusia näkökulmia ja tarjoaa luontevia mahdollisuuksia harjoitella yhdessä mediakulttuurissa tarvittavia taitoja ja tarkoituksenmukaisia toimintamalleja. Lasten tuottamia satuja, tarinoita, haastatteluja ja lauluja on helppo tallentaa äänittämällä tai vaikka videoimalla. Vaikka kaikista uusimpia välineitä ei olisi saatavilla, pääsee jo digikameralla pitkälle. Olemassa olevia välineitä kannattaakin hyödyntää arjessa monipuolisesti ja suunnitelmallisesti osana muuta pedagogista toimintaa.


Tälle Digivälineet käyttöön -sivulle alasivuineen kokoamme hankkeen aikana ideoituja ja oivallettuja pedagogisia käyttötapoja niille moninaisille digivälineille, joita päiväkodeista voi löytyä lasten kanssa käytettäväksi. Näitä voivat olla esimerkiksi digikamerat ja videokamerat, digikuvakehykset, televisiot, piirtoheittimet ja diaprojektorit, video- ja datatykit, kannettavat ja pöytätietokoneet, sanelimet ja muut äänentallennuslaitteet, kamerakännykät, älypuhelimet ja tablet-laitteet sekä erilaiset teknologialelut.

 

Mainokset