Pedagogisia ideoita

Varhaiskasvatusta ja esiopetusta ohjaavia valtakunnallisia ja paikallisia opetussuunnitelmia ja vasuja uudistetaan paraikaa vastaamaan alati muuttuvan toimintaympäristön uudenlaisiin osaamistarpeisiin. Sekä esiopetuksessa että laajemmin koko varhaiskasvatuksessa oppimisen lähtökohtana ovat lasten aiemmat kokemukset ja osaaminen sekä lasten omat mielenkiinnon kohteet. Pedagoginen toiminta sekä opittavat taidot ja valmiudet linkitetään vahvasti lasten arkeen ja kokemusmaailmaan. Median käyttö ja siihen liittyvät kokemukset on nykyisin kiinteä osa jo hyvin pienenkin lapsen elämää. Sen takia onkin tärkeää, että jokaisella lapsella on mahdollisuus käsitellä päiväkodissa myös näitä kokemuksia sekä oppia tuttujen ja turvallisten aikuisten kanssa monipuolisia taitoja ja valmiuksia hyvään elämään mediakulttuurissa.

Toiminnan suunnittelu ja toteuttaminen perustuvat lapsille luontaisiin tapoihin toimia ja oppia – leikkimiseen, liikkumiseen, tutkimiseen sekä taiteelliseen kokemiseen ja ilmaisuun. Varhaiskasvatukselle ja esiopetukselle ominaiseen tapaan pedagogisesta toiminnasta suunnitellaan eheytettyjä oppimiskokonaisuuksia, joiden toteutuksessa huomioidaan lasten mielenkiinnon kohteiden lisäksi laaja-alaisen osaamisen kehittäminen osana monipuolisia oppimisympäristöjä sekä esiopetuksen yleisten tavoitteiden mukaiset sisällöt. Mediakasvatuksen keinoin voidaan monin tavoin edistää lasten laaja-alaista osaamista – ajattelun ja oppimisen taitoja, kulttuurista osaamista sekä vuorovaikutusta ja ilmaisua, arjen taitoja ja itsestä huolehtimista, osallistumista ja vaikuttamista sekä monilukutaitoa ja sen sisältämiä monia taitoja ja valmiuksia, kuten medialukutaitoa, visuaalista lukutaitoa, lukemista ja kirjoittamista sekä tieto- ja viestintäteknistä osaamista.

Varhaiskasvattaja mediakasvattajana

Moni saattaa ajatella, että mediakasvatus tarkoittaa erityisiä projekteja, joissa pitää (osata) käyttää lasten kanssa erilaisia teknisiä vempaimia tai tiettyjä opetusmenetelmiä. Pienten lasten mediakasvatuksessa on kuitenkin kyse ihan tavallisesta, mutta tietoisesta ja tavoitteellisesta kasvatuksesta ja opetuksesta suhteessa mediaan ja ympäröivään maailmaan, mediakulttuuriin. Käytännössä se on sitä, että mediasisältöihin ja -välineisiin liittyvät kokemukset ja taitojen harjoitteleminen  nivotaan luontevaksi ja jokapäiväiseksi osaksi kaikkea toimintaa – otetaan ikään kuin mediakasvatuksen ja monilukutaidon ‘silmälasit’ nenälle ja pohditaan oman lapsiryhmän toimintaa ja vuorovaikutussuhteita myös niiden kautta.

Matkalle tietoiseksi ja hyväksi mediakasvattajaksi kannattaa lähteä pohtimalla ja keskustelemalla ensin oman tiimin tai yhteisön kesken kasvattajien omista mediasuhteista – ajatuksista, kokemuksista ja asenteista sekä omista kiinnostuksen kohteista ja osaamisesta suhteessa mediaan. Sitten voikin siirtyä havainnoimaan lasten mediasuhteita ja -kokemuksia, jotka nousevat hyvin esiin lasten päivittäisissä leikeissä ja puheissa. Lasten ajatukset, mediakokemukset ja kiinnostuksen kohteet antavat eväitä ja aineksia suunnitella VASUn ja OPS:in mukaisia pedagogisia sisältöjä sekä tehdä tietoisia ja tavoitteellisia (media)kasvatusvalintoja, jotka sopivat juuri omalle lapsiryhmälle ja sen käytettävissä oleville välineille ja oppimisympäristölle.

varhaiskasvattajana digiajassa

Varhaiskasvattajana digiajassa -huoneentaulu antaa ajatuksia mediakulttuurin varhaiskasvatukseen. Huoneentaulun on työstänyt Oivalluksia eskarista! -tiimi yhteistyössä Sara Sintosen (Helsingin yliopisto) kanssa ja sen pohtimiseen osallistui myös ITK-areenan yleisöä. Oivallisen kuvan meille piirsi Jauri Laakkonen. Tulostettavan huoneentaulun voit avata linkistä tai kuvaa klikkaamalla.


Tälle Pedagogisia ideoita -sivulle alasivuineen kokoamme hankkeen aikana ideoituja ja oivallettuja sisältöjä, menetelmiä ja toimintavinkkejä siihen, miten mediakasvatusta nivotaan osaksi muuta päivittäistä varhaiskasvatus- ja esiopetustoimintaa.


meriseikkailuPäiväkoti Ylä-Malmilla kehitetty Meriseikkailu -toimintamalli on saanut innostuksensa lasten mediamaailmaan liittyvistä kokemuksista ja kiinnostuksen kohteista.

Meriseikkailu on lasten osallisuutta ja yhteistoiminnallisuutta vahvistava liikunnallinen leikki, jossa lapset ratkaisevat pienryhmissä erilaisia tehtäviä.

Marjo Jauhon ja Markus Vuorikosken kirjoittamaan pedagogiseen materiaaliin Meriseikkailusta voit tutustua linkistä klikkaamalla. Opuksen mainiot kuvat ovat Jauri Laakkosen käsialaa.

Mainokset