Oivallukset jakoon!

Tervetuloa Oivalluksia eskarista! -hankkeen uudelle sivustolle!

Yksi hankkeemme tarkoituksista on tehdä sekä olemassa olevaa osaamista että yhdessä hankkeen aikana kehitettyä, kokeiltua ja hyväksi koettua näkyväksi niin omissa tiimeissämme ja työyhteisöissämme kuin niiden ulkopuolellakin.

Oivalluksia eskarista! -kehittämistoiminnan rakenne on pyritty luomaan sellaiseksi, että erilaisiin tapaamisiin ja koulutuksiin osallistuville on tarjolla runsaasti tilaisuuksia keskustella ja reflektoida omaa työtä sekä jakaa kokemuksia ja ideoita kasvatustyön arjesta toisten kasvattajien kanssa. Tapaamisia ja yhteistä työskentelyä dokumentoidaan Helsingin varhaiskasvatusviraston sisäisillä verkkofoorumeilla ja hankkeesta kerrotaan myös esimerkiksi Facebookissa. Valtavan suuressa ammattilaisten joukossa on kuitenkin paljon, ja syntyy koko ajan lisää, sellaista osaamista, jonka jakamisen uskomme inspiroivan ja hyödyttävän myös muiden kuin helsinkiläisten varhaiskasvattajien pedagogista työtä.

Tapaamme hankkeen puitteissa paljon varhaiskasvattajia ja kuulemme jatkuvasti oivallisia esimerkkejä arjen mediakasvatuksesta ja digivälineiden hyödyntämisestä osana pedagogista toimintaa. Haluamme tarjota tällä sivustolla foorumin näiden esiopetuksen uuden opetussuunnitelman, samoin kuin uudistuvan VASUn, mukaisten hyvien pedagogisten käytäntöjen ja oivallusten jakamiseen.

Kokoamme tämän sivuston sivuille hankkeen aikana kertyvää tietoa, ohjeita ja ideoita lasten monilukutaidon ja tvt-osaamisen edistämiseen ja mediakasvatuksen nivomiseen osaksi esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen arkea. Tästä etusivun blogivirrasta voit lukea tapauskertomuksia hyvistä käytännöistä ja oivalluksista niin meiltä Oivalluksia eskarista! -projektitiimiläisiltä kuin myös varhaiskasvattajilta päiväkodeista.

Haluatko kertoa omista oivalluksistasi tällä sivustolla? Ole meihin yhteydessä. Tehdään yhdessä näkyväksi sitä hienoa työtä, jota meillä ympäri Suomea päiväkodeissa tehdään, ja inspiroidutaan hyvistä oivalluksista!

Mainokset