Yhteistyö verkostoissa

Mediakasvatus ja digivälineiden pedagoginen hyödyntäminen jäävät vielä liian usein päiväkodeissa ja kouluissa yksittäisten asiasta innostuneiden kasvattajien ja opettajien varaan. Mediakasvatuksen nivominen opetussuunnitelmien ja uudistuvan Vasun mukaisesti luontevaksi osaksi koko yhteisön toimintakulttuuria edellyttää tietoista yhteisen pedagogisen keskustelun herättelyä, johtamista ja ylläpitoa sekä toimivien mediakasvatuskäytäntöjen näkyväksi tekemistä ja jakamista toisten kanssa.

On kuitenkin hyvä kartoittaa myös muita mahdollisuuksia omassa toimintaympäristössä ja verkostoissa, sillä ihan kaikkea ei mediakasvatuksessakaan tarvitse tehdä ja osata itse. Erilaisista paikallisista yhteistyötahoista kannattaa etsiä toimijoita omaan mediakasvatusverkostoonsa rikastuttamaan ja tukemaan oman tiimin ja työyhteisön kasvatustyötä. Apuna mediakasvatusverkoston pohtimisessa voi käyttää Mediakasvatusseuran laatimaa opasta Alueellisen mediakasvatusyhteistyön hyvät käytänteet – askelia onnistuneeseen yhteistyöhön.

Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen väelle lähimmät ja luontevimmat yhteistyökumppanit löytyvät lasten vanhemmista, toisista päiväkodeista ja lähikoulusta, kirjastoista, museoista, kulttuuri-, taide- ja mediakeskuksista sekä alan oppilaitoksista ja yrityksistä.


Oivalluksia eskarista! -hanke pyrkii myös omassa toiminnassaan verkostoitumaan ja sen kautta sekä oppimaan itse uutta että jakamaan hankkeessa jo oivallettua ja opittua.

Esimerkkejä mediakasvatusverkostostamme:

Helsingin yliopisto/Playful Learning Center
– hankkeen ja projektityöntekijöiden sisällöllinen sparraus, projektiimi suunnitellut ja toteuttanut työpajat Mobiilioppiminen ja leikkivä lapsi sekä Tiede vieköön 2  -seminaareissa

Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman Digiloikka leikkiin -työryhmä
– projektitiimistä edustus työryhmässä pohtimassa lasten liikunnan lisäämistä mediakasvatuksen ja digivälineiden avulla, osallistuminen työryhmän blogin sisällöntuottamiseen

Mediataitoviikko 2016
Sävyisästi yhdessä -materiaalin tuottaminen Mediataitoviikolle yhteistyössä MLL:n kanssa

Kulttuurikeskus Caisa ja varhaiskasvatusvirasto/Satakielikuukausi
– hanke mukana Leikin monet tarinat ja kielet -tapahtumassa kertomassa mediakasvatuksen mahdollisuuksista lasten kerronnan ja kielen rikastuttajana

Mainokset